เกี่ยวกับเรา

อภิ-มน คลินิกเวชกรรม

เริ่มเปิดดำเนินงาน วันที่ 1 ต.ค.2554 ภายใต้สโลแกน " มาตรฐานโรงพยาบาล บริการคลินิก"

เราพร้อมดูแลด้วยท่านและ บุตรหลานของท่าน ด้วย แพทย์เฉพาะทาง ผู้มีความเชี่ยวชาญ และ มีประสบการณ์สูง จากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น พร้อมทีมพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยแพทย์ ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ พร้อมให้บริการท่านด้วยความมาตรฐานทางการแพทย์ ราคาเหมาะสม และบริการที่อบอุ่นเป็นกันเอง

ทีมงานคุณภาพ

1. พญ.อภิวรรณ ศิริคะเณรัตน์ กุมารแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

2.พญ.มนธนา จันทรนิยม กุมารแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคเลือดเด็ก

3.นพ.ภิเษก ยิ้มแย้ม กุมารแพทย์ และ ผู้เชี่ยวชาญสาขาทางเดินอาหารเด็ก

4.นางสาว ยวนจิตร สินปักษา พยาบาลวิชาชีพ ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเดินหายใจเด็ก

5.นางสาว กิ่งแก้ว พิมพ์ดี พยาบาลวิชาชีพ ประจำสภากาชาดไทย

6.นางสาว ปโยธรณ์  สิ่วสำแดง พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

7.นางสาว วรรณภา บุระคำ พยาบาลวิชาชีพ ประจำห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

8.นางสาว อำไพ โพธิ์คำ  พยาบาลวิชาชีพ ประจำโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

9.นางสาวปวารณา จำปาแขม พยาบาลวิชาชีพ ประจำหอผู้ป่วยเคมีบำบัดเด็ก รพ.ศูนย์ขอนแก่น

10.นางสาว มลทิชา สูญกลาง  ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

11.นางสาว รจนา ชาทุม ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์

12.นาง ตุลา โนนทิง ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย

 

Visitors: 75,540