วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซ๊นป้องกันไข้หวัดใหญ่ 

 
  7 กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดรุนแรง
 
           1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง มะเร็งที่กำลังรับเคมีบำบัด เบาหวาน ธาลัสซีเมีย และภูมิคุ้มกันบกพร่อง รวมทั้งผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ 

           2.ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป

           3.ผู้มีน้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม 

           4.ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

           5.เด็กอายุ 6 เดือน - 2 ปี 

           6.หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 

           7.บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ที่ให้การดูแลรักษาผู้เจ็บป่วย และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดสัตว์ปีก 

Visitors: 108,851