ตารางวัคซีนเด็กไทย

ตารางการให้วัคซีน อภิ-มน คลินิก

อายุ

วัคซีน

แรกเกิด

วัคซีนป้องกันวัณโรค

วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1

2 เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค (DTP-IPV-HIB-HBV)

วัคซีนป้องกันท้องเสีย โรต้า ครั้งที่ 1

วัคซีนป้องกันปอดบวม (IPD)ครั้งที่ 1

4 เดือน

วัคซีนรวม 5 โรค(DTP-IPV-HIB)

วัคซีนป้องกันท้องเสีย โรต้า ครั้งที่ 2

วัคซีนป้องกันปอดบวม (IPD)ครั้งที่ 2

6 เดือน

วัคซีนรวม 6 โรค(DTP-IPV-HIB-HBV)

วัคซีนป้องกันปอดบวม (IPD)ครั้งที่ 3

9 เดือน

วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที่ 1

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่1 และ 2

1 ปี-1ปี3เดือน

วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่1และ 2

วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ครั้งที่ 1

1 ปีครึ่ง

วัคซีนรวม 4 โรค(DTP-IPV)

วัคซีนป้องกันปอดบวม (IPD)ครั้งที่ 4

2 ปี-2ปีครึ่ง

วัคซีนป้องกันตับอักเสบA (HAV)ครั้งที่ 1และ2

4-6 ปี

วัคซีนรวม 4 โรค(DTP-IPV)

วัคซีนป้องกันอีสุกอีใส ครั้งที่ 2

วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที่ 2

11-12 ปี

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) ครั้งที่ 1,2,3


                                                                      หมายเหตุ : การให้วัคซีนอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม

                                                                       กรุณาสอบถามรายละเอียด และราคาได้ที่คลินิกค่ะ

Visitors: 111,459