ตรารางวัคซีน อภิ-มน คลินิก

      หมายเหตุ : การให้วัคซีนอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม  กรุณาสอบถามรายละเอียด และราคาได้ที่คลินิกค่ะ
Visitors: 65,971