ตรารางวัคซีน

      หมายเหตุ : การให้วัคซีนอาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสม  กรุณาสอบถามรายละเอียด และราคาได้ที่คลินิกใกล้บ้านท่านค่ะ
Visitors: 73,557