ให้คำปรึกษา ตรวจร่างกาย

ให้คำปรึกษา ตรวจร่างกายและออกใบรับรองแพทย์

-สำหรับใบขับขี่, การทำงาน, การศึกษาต่อ, การขอ Visa, Work Permit 
-สำหรับการเดินทางไปศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ

-ปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการ

-การเจริญเติบโต น้ำหนักน้อย อ้วน

-ปัญหาพฤติกรรม

-สุขภาพเด็กทั่วไป

-ใบรับรองแพทย์ประกอบการเจ็บป่วย ลางาน (เฉพาะเจ็บป่วยจริง และมารับการรักษาที่คลินิกเท่านั้น)Visitors: 109,730