ตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต

อภิ-มน คลินิก บริการตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต อาทิเช่น

-ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

-ตรวจร่างกาย และ เขียนใบเครมประกัน

-ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

-ตรวจ BPO , BPD 

นอกจากนี้ เรายังเป็นแพทย์แต่งตั้งบริษัท AIA ที่พร้อมให้บริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว  ครบวงจร รวมทั่้งบริษัท ประกันภัยอื่น  ๆ ด้วยค่ะ


Visitors: 68,227