Dumex Hi-Q Pepti

อาหารทารกสูตรสำหรับทารกที่แพ้โปรตีนนมวัว 

ผ่านกระบวนการ ให้ได้เป็นโปรตีนที่มีขนาดเล็กลง ทำให้ย่อยง่ายและสามารถดูดซึมได้ดี

สามารถใช้ดื่มแทนนมวัว และใช้ปรุงอาหาร สำหรับเด็กที่เริ่มรับประทานอาหารเสริม

สำหรับเด็กทารกแรกเกิด - 1 ปี 

Visitors: 109,729