วัคซีนตับอักเสบเอ

            วัคซีนตับอักเสบเอ


วัคซีนตับอักเสบเอจัดเป็นวัคซีนเผื่อเลือกที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อจำนวนสองครั้งห่างกัน 6 เดือนถึง 1 ปี ไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงในการเกิดโรคน้อยและการตอบสนองต่อวัคซีนไม่ดี แพทย์บางคนแนะนำให้ใช้ในเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป เนื่องจากในช่วงอายุดังกล่าวไม่มีการให้วัคซีนพื้นฐานชนิดอื่น ๆ และโรคตับอักเสบเอในเด็กเล็กมีความรุนแรงน้อย 


            ในกรณีสัมผัสกับผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคตับอักเสบเอในระยะเวลาภายใน 2 สัปดาห์ ควรให้วัคซีนทันที เพราะวัคซีนจะสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ แต่หากสัมผัสโรคมาเกิน 2 สัปดาห์หรือผู้สัมผัสโรคมีปัญหาในการสร้างภูมิคุ้มกันแนะนำให้ใช้อิมมูโนโกลบุลิน


            โดยทั่วไปไม่แนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันก่อนฉีดวัคซีนในเด็ก แต่สำหรับผู้ใหญ่การตรวจเลือดก่อนให้วัคซีนอาจเป็นประโยชน์ และไม่จำต้องตรวจเลือดเพื่อดูการตอบสนองต่อวัคซีนหลังการฉีด


            วัคซีนตับอักเสบเอสามารถป้องกันโรคได้ร้อยละ 95-100 ระดับภูมิคุ้มกันหลังได้รับวัคซีนครบสองครั้งจะอยู่ได้นานอย่างน้อย 20 ปี หรือตลอดชีวิต อาการข้างเคียงที่เกิดจากการฉีดวัคซีนพบได้น้อย ส่วนใหญ่เป็นเพียงอาการเฉพาะที่ ใช้ปวดศีรษะ และอ่อนเพลีย


            เด็กที่แข็งแรงมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปสามารถให้วัคซีนตับอักเสบเอได้ แต่กลุ่มที่ควรได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษได้แก่ ผู้ป่วยโรคตับเรื้อรัง ผู้ทำหน้าที่ประกอบอาหาร บุคคลที่อาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก เช่นสถานกักกันหอพัก กองทัพ เป็นต้น สำหรับข้อห้ามในการให้วัคซีนได้แก่ ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน และแพ้ส่วนประกอบของวัคซีน และควรหลีกเลี่ยงการใช้ในหญิงตั้งครรภ์จาก หนังสือ " วัคซีน...น่ารู้"

สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

Visitors: 111,460