วัคซีนฮิบ (Hib)

                  วัคซีนฮิบ...จำเป็นแค่ไหนสำหรับเด็กไทย


โรคติดเชื้อฮิบ

        โรคฮิบเกิดจากการติดเชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนเซชนิดบี ซึ่งจะพบบ่อยมากในเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี ทำให้เกิดโรคที่สำคัญหลายอย่าง เช่น โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ โรคติดเชื้อในกระแสเลือด โรคไซนัสและโรคหูชั้นกลางอักเสบ 

           

วัคซีนฮิบ

            วัคซีนฮิบที่มีใช้กันอยู่ในประเทศไทยผลิตโดยนำเชื้อมาผนึกกับโปรตีนและในขณะนี้มีสามชนิดซึ่งมีความแตกต่างกันตามโปรตีนที่ใช้ วัคซีนทุกชนิดสามารถใช้ทดแทนกันได้ 


            วัคซีนฮิบแนะนำให้ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ โดยจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับอายุที่เริ่มฉีดและชนิดของวัคซีน แนะนำให้ฉีดสามครั้งเมื่ออายุ 2, 4 และ 6 เดือน และสามารถฉีดรวมหรือฉีดพร้อมกับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และวัคซีนตับอักเสบบีได้ กรณีเริ่มฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 6-12 เดือน ให้ฉีดสองครั้งห่างกัน 2 เดือน และกรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 1 ปีขึ้นไป ให้ฉีดครั้งเดียว วัคซีนฮิบทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคสูงใกล้เคียงกัน ส่วนใหญ่สามารถป้องกันโรคได้หลังฉีดเข็มที่ 1 หรือ 2 


            สำหรับคำแนะนำที่ให้ฉีดวัคซีนเมื่อเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการประหยัดเนื่องจากจะฉีดเพียงเข็มเดียวอาจไม่เหมาะสมนัก เพราะการติดเชื้อฮิบพบบ่อยในเด็กเล็ก หากตัดสินใจที่จะใช้วัคซีนแล้วควรทำให้เร็วที่สุด ในต่างประเทศแนะนำให้ฉีดกระตุ้นอีกครั้งเมื่ออายุ 15-18 เดือน แต่ในประเทศไทยไม่มีความจำเป็นเนื่องจากเด็กไทยตอบสนองต่อวัคซีนได้ดีมาก 


            อาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีนมีเล็กน้อย เช่น อาการปวด บวม แดง และร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน นอกจากนี้ อาจพบไข้สูง ผื่น และอาการหงุดหงิดได้บ้าง แต่จะไม่อาการข้างเคียงเพิ่มขึ้นเมื่อฉีดพร้อมวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน และวัคซีนตับอักเสบบี 


จาก หนังสือ " วัคซีน....น่ารู้"

สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

Visitors: 111,460