วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ JE

โรคไข้สมองอักเสบเจอีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี โดยมียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคจากสัตว์ (ที่สำคัญคือหมู) ที่มีเชื้อมาสู่คน ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ มีเพียงส่วนน้อยที่จะป่วยและมีอาการไข้สูง ปวดศีรษะ ซึม และชัก โรคนี้ไม่มียารักษาเฉพาะ ผู้ป่วยมักมีความพิการทางสมองและมีอัตราตายสูง  หลังจากมีการใช้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีอย่างแพร่หลายในประเทศไทย จำนวนของผู้ป่วยไข้สมองอักเสบเจอีได้ลดลงอย่างมาก


   วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเดิมเป็นวัคซีนเชื้อตาย ผลิตจากการเพาะเลี้ยงไวรัสในสมองหนู วัคซีนชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคและมีความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม วัคซีนอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงทางสมองได้


   การค้นพบวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดใหม่ซึ่งเป็นวัคซีนเชื้อเป็นที่ผลิตจากการเพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์และทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่มีความสำคัญสำหรับวงการแพทย์ จนส่งผลให้ ศ.นพ.หยู หย่งซิม ผู้คนพบวัคซีนชนิดนี้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล สาขาสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช 2551

 

วัคซีนชนิดใหม่นี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นอยู่หลายประการคือ


   1. วัคซีนมีประสิทธิภาพสูง  หลังการให้วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดใหม่ครั้งแรก ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วและสามารถป้องกันโรคได้ถึงร้อยละ 95 การฉีดวัคซีนกระตุ้นครั้งที่ 2 จะช่วยให้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น และภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอยู่ในระดับสูงและคงอยู่ได้นานหลายสิบปีหรือตลอดชีวิต


   2. วัคซีนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น  กระบวนการผลิตวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดใหม่โดยการเพาะเลี้ยงไวรัสในเซลล์ทำให้วัคซีนมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาการข้างเคียงเฉพาะที่และอาการข้างเคียงทางสมองที่อาจพบได้จากการฉีดวัคซีนเชื้อตาย


   3. วัคซีนมีความสะดวกในการใช้  วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดใหม่ใช้ฉีดจำนวนสองครั้งห่างกัน 3-12 เดือน และทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในระดับสูงโดยไม่จำเป็นต้องฉีดกระตุ้นซ้ำอีก ในขณะที่วัคซีนชนิดเดิมต้องฉีดชุดแรกจำนวน 3 ครั้ง และอาจต้องฉีดกระตุ้นซ้ำอีกทุก 3-5 ปี


   วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดใหม่ที่นำมาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันโรค วัคซีนมีความปลอดภัยสูง สะดวกในการใช้ และจะช่วยเสริมวัคซีนไข้สมองอักเสบเจอีชนิดเดิมในการป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเจอี... ภัยร้ายที่นำไปสู่ความพิการทางสมองหรือการเสียชีวิต


โดย จุฬาคิดส์คลับ


Visitors: 111,464