แผนที่

อภิ-มน คลินิก สาขาเฉลิมพระเกียรติ 

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 179/154 ม.4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000 โทร 043-228455 , 083-2910499

ใกล้โรงแรมฝันดี ทางไปรพ.ศูนย์ขอนแก่น

google map 

https://maps.app.goo.gl/bU1ZcxXCynyNHxZr9

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 111,460