แผนที่อภิ-มนคลินิก สาขาเฉลิมพระเกียรติ

อภิ-มน คลินิก สาขาเฉลิมพระเกียรติ 

ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 179/154 ม.4 ถ.เฉลิมพระเกียรติ 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000 โทร 043-228455

- ถ้ามาจากหน้า รพ.ขอนแก่น ตาม ถ.ศรีจันทร์ กลับรถมาฝั่งตรงข้ามรพ. ตรงเข้าเมือง ผ่านเรือนจำ เทคโน จนถึงสี่แยกปั๊มปตท. เลี้ยวซ้าย ( มีแท่งปูนกั้นถนนตรงสี่แยก) ลงไปที่ถ.เฉลิมพระเกียรติ ( เดิมเป็นคลองน้ำ ) ตรงไปประมาณ 200 เมตร อภิ-มน คลินิก จะอยู่ฝั่งขวามือ ถัดจากโรงแรมฝันดี ประมาณ 5 ห้องแถว

- ถ้ามาจากทางแฟรี่พลาซ่า ตรงจากถนนจอดรถฝั่งพื้นราบแฟรี่พลาซ่า ถ.กลางเมือง เลี้ยวขวา เข้ามาถนนเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ระหว่าง ธนาคารธนชาติ  กับ แว่นท๊อปเจริญ ผ่าน pulse sport club ถึงสี่แยก จุ่มจิ้มริมคลอง ตรงมาเรื่อยๆ เลยค่ะ ฝ่าน J hot สุกี้ โรงแรมมันตราวารี  อภิ-มน อยู่ซ้ายมือ ตรงข้ามร้านอาหาร ปลาทู ใกล้กับโรงแรมฝันดี

- ถ้ามาจากเซ็นทรัล ตรงมาตามถ.ศรีจันทร์ ผ่านประตูเมือง ตรงมาเรื่อยๆ  มาทางมารพ.ขอนแก่น ผ่านร้านชัยมหาเบเกอรี่ จนถึงปั๊ม ปตท. ซ้ายมือ ขับเลยสี่แยกปตท. (มีแท่งปูนกั้นตรงสี่แยก ) แล้วไปกลับรถถึงสี่แยกเดิม เลี้ยวซ้ายลง ถ.เฉลิมพระเกียรติ ตรงไป 200 เมตร อภิ-มน คลินิก อยู่ขวามือค่ะ

-ถ้ามาจาก บขส.เก่า (บขส.1) ขับตรงผ่านร.ร.อนุบาลขอนแก่น รร.สนามบิน  สี่แยกที่2 เลี้ยวขวา ลงถ.เฉลิมพระเกียรติ ผ่านตะวันแดง ตรงมากลับรถตรงแท่งปูน แล้วตรงไปต่อ อภิ- มน คลินิกอยู่ขวามือค่ะ

สอบถามเส้นทางโทร 043-228455 หรือ 083-2910499

 

Visitors: 51,596