วัคซีนโรคหัดหัดเยอรมันคางทูม

วัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน คางทูม

 • หัด [Measle] ซึ่งทำให้เกิดไข้ ผื่น จาม น้ำมูกไหล ระคายตาและอาจทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบ ปอดบวนและชัก
 • หัดเยอรมัน [Rubella] ทำให้เกิดไข้ ผื่นและข้ออักเสบถ้าหญิงได้รับเชื้อนี้ขณะตั้งครรภ์อาจทำให้เด็กเกิดมาพิการ
 • คางทูม [Mump] ทำให้ต่อมน้ำลายโต อัณฑะอักเสบ


เด็กควรได้รับ2เข็ม ขณะอายุ12-15เดือนและเข็มที่2ขณะอายุ4-6ขวบ
ใครควรได้วัคซีน

 • สตรีวัยเจริญพันธุ์ทุกคนที่ไม่เคยได้รับวัคซีนหรือมีภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันแนะนำให้ฉีดโดยไม่ต้องเจาะหาภูมิ
 • บุคคลทางการแพทย์ที่เริ่มเข้าทำงาน
 • บุคคลที่เข้าเป็นทหาร
 • บุคคลที่จบมัธยมและเข้าเรียนในสถานบันใหม่

ใครไม่ควรฉีดวัคซีน

 1. แพ้วัคซีน MMR,gelatin,neomycin
 2. หญิงตั้งครรภ์ ควรคุมกำเนิด3เดือนหลังฉีด
 3. ไม่ควรฉีดขณะป่วย
 4. ผู้ป่วยดังต่อไปนี้ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด โรคเอดส์ มะเร็ง ผู้ป่วยที่ได้รับsteroid เคมีบำบัด ผู้ป่วยที่เคยได้เลือดหรือ immonoglobulin มาก่อน 
 5. ผู้ป่วยที่มีเกล็ดเลือดต่ำ

ผลข้างเคียงของวัคซีนมีอะไรบ้าง

 • ผลข้างเคียงเล็กน้อย พบว่ามีไข้ ผื่น และต่อมน้ำลายโตมักพบ7-12วันหลังฉีด
 • ผลข้างเคียงที่อาจพบได้คือ ชักพบได้1ใน3000 ปวดข้อพบได้1ใน4ของผู้ป่วย เกล็ดเลือดต่ำพบได้1ใน30000
 • ผลข้างเคียงที่รุนแรงพบได้น้อยมากเช่นชัก หูน้ำหนวก สมองพิการ
บทความจากSiamhealth
Visitors: 109,730