เครื่องวัดอุณหภูมิ อินฟาเรด

ปรอทวัดไข้เด็ก เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
IR Digital thermometer
วัดอุณหภูมิด้วยระบบ Infared
วัดค่าความร้อน ได้ตั้งแต่ 32.0-43.0 องศา
ใช้ถ่านแบตเตอรี่ 9 โวลต์
สดวก รวดเร็ว อ่านอุณหภูมิภายใน 5 วินาที
สินค้าขาดสต๊อกค่ะ
Visitors: 51,545