การตรวจหาความผิดปกติของลูกจากเลือดแม่ Panorama test

การตรวจคัดกรอง Panorama NIPT ตรวจความผิดปกติของลูกในครรภ์ จากเลือดแม่


Panorama NIPT คือการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมในทารกจากเลือดแม่ หรือที่เรียกสั้นๆว่า NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) 


จุดเด่นของการตรวจ Panorama NIPT 
จุดเด่นหลักๆของการตรวจนี้คือความปลอดภัยสำหรับลูกน้อยของคุณ เนื่องจากเราจะใช้เลือดแม่ 20 ซีซี ในการตรวจหาดีเอ็นเอของลูกที่ล่องลอยอยู่ในเลือดแม่ ซึ่งต่างจากการเจาะน้ำคร่ำ (amniocentesis) หรือว่าจากดูดเนื้อรก (CVS) ที่มีความเสี่ยงต่อการแท้งบุตรประมาณ 0.5-1.0%


Panorama NIPT สามารถตรวจหาความผิดปกติที่พบเจอบ่อยๆได้คือ
- Trisomy 21 (Down syndrome)
- Trisomy 18 (Edwards syndrome)
- Trisomy 13 (Patau syndrome)
- Monosomy X (Turner syndrome)
- Triploidy or vanishing twins
โดยมีความแม่นยำมากกว่า 99% สำหรับ T21,T18,T13 และมีผลบวกลวงที่น้อยกว่า 0.1%

Panorama NIPT เป็นเพียงการตรวจ NIPT แห่งเดียวในโลกที่ใช้เทคนิค Single Nucleotide Polymorphism (SNP)ในการแยกดีเอ็นเอ ของโลกออกจากดีเอ็นเอของแม่เพื่อทำการวิเคราะห์หาความผิดปกติ เทคนิคอื่นๆไม่สามารถแยกดีเอ็นเอลูกและดีเอ็นเอแม่ได้


Panorama NIPT ให้ผลการตรวจที่มีความแม่นยำคงที่ที่มากกว่า99%ถึงแม้ว่าปริมาณดีเอ็นเอของลูกที่อยู่ในเลือดแม่ (Fetal fraction) จะต่ำถึง 4% ก็ตาม สำหรับเทคนิค Massively Parallel Shotgun Sequencing (MPSS) นั้นหากว่า fetal fraction มีมากกว่า 8% ความแม่นยำก็จากอยู่ที่ 99% แต่หากว่า fetal fraction อยู่ระหว่าง 4-8% ความแม่นยำจะตกลงมาเหลือ 75% เท่านั้น


จากสถิติพบว่า 25%ของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่อยู่ระหว่าง 9-14 สัปดาห์นั้นมีปริมาณดีเอ็นเอของลูกน้อยกว่า 8% แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าผลการตรวจที่ออกมามีความแม่นยำอยู่ที่ 99% หรือ 75%
การตรวจ Panorama NIPT เหมาะกับ ?
  • คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่อายุมากกว่า 35 ปี ในวันกำหนดคลอด
  • คุณแม่ที่เคยตั้งครรภ์มีบุตรผิดปกติ หรือแท้งติดต่อกันมากกว่า 2 ครั้ง
  • คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีประวัติคนในครอบครัวมีความผิดปกติของโครโมโซม
  • คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่พบว่าทารกมีความผิดปกติจากการตรวจอัลตราซาวด์
  • คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ที่พบว่าการตรวจเซรั่มจากเลือดแม่นั้นเป็นบวกหรือมีความเสี่ยงสูง


แม่ตั้งครรภ์สามารถตรวจ Panorama NIPT ได้เมื่อไหร่
ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 9 สัปดาห์ขึ้นไปตรวจ Panorama NIPT ได้ที่ไหนบ้าง
สามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลชั้นนำทั่วประเทศ 
แล็บการแพทย์ ที่ให้บริการการตรวจฯ 
สามารถทราบผลภายใน 10 - 14 วัน


ค่าใช้จ่ายในการตรวจ Panorama NIPT 
ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละที่ ราคาอยู่ที่ประมาณ 2 หมื่นบาทขึ้นไป
  • ค่าใช้จ่าย Panorama NIPT โรงพยาบาลศิริราช 23,000 บาท
  • ค่าใช้จ่าย Panorama NIPT โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 27,000 บาท
  • ค่าใช้จ่าย Panorama NIPT โรงพยาบาลสมิติเวช 32,000 บาท
  • ค่าใช้จ่าย Panorama NIPT โรงพยาบาลกรุงเทพฯ 31,000 บาท
  • ค่าใช้จ่าย Panorama NIPT คลินิก 24,000 บาท

฿20,000
จำนวน:
Visitors: 68,228