Eurofer-iron syrup ยาบำรุงเลือด

Iron supplement

ธาตุเหล็กเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโปรตีนชนิด "ฮีโมโกลบิน" ที่อยู่ในเม็ดเลือดแดง และชนิด "ไมโอโกลบิน" ในกล้ามเนื้อ โดยโปรตีนเหล่านี้ทำหน้าที่ขนส่งออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ร่างกายประมาณร้อยละ 70 ของธาตุเหล็กที่มีอยู่ในฮีโมโกลบิน นอกจากนี้ยังเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ต่าง ๆ หลายชนิดในสมอง และมีบทบาทในการทำงานของเม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นกลไกต้านทานโรค

ผลของการขาดธาตุเหล็ก(1)

- มีความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด และถ้าเสียเลือดมากในการคลอดอาจถึงแก่ชีวิต
- ผลต่อแม่ ไม่มีกำลัง อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ลูกคลอดออกมาจะตัวแดงเหมือนเด็กแรกคลอดทั่วไปแต่มีธาตุเหล็กสะสมน้อยจึงเริ่มมีอาการซีดเร็ว
- ผลต่อน้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำ และมีพัฒนาการช้า เกิดการเจ็บป่วยได้ง่าย

ผลเสียด้านสรีรวิทยาของเด็ก

  • ภาวะซีดทำให้มีการนำและสะสมออกซิเจนในเลือดน้อยลง

  • กระบวนการทางชีวเคมีในร่างกายกระทบกระเทือน ส่งผลต่อขีดความสามารถในการทำงาน

  • ส่งผลต่อกระบวนการในร่างกายเกี่ยวกับการส่งสัญญาณของเส้นประสาทต่าง ๆ

  • ส่งผลต่อการสร้างสารทางพันธุกรรมบางอย่าง

  • มีการเจริญเติบโตช้ากว่าเด็กปกติในช่วงอายุเดียวกัน

ผลเสียด้านพฤติกรรมของเด็ก

  • มีพัฒนาการต่อการเรียนรู้ช้ากว่าเด็กปกติในช่วงอายุเดียวกัน

  • มีอาการเฉื่อยชา ไม่กระตือรือร้นในการเรียน ไม่มีสมาธิ เหนื่อยง่าย เบื่ออาหาร

สาเหตุของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก(1)

- การรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอกับภาวะที่ร่างกายต้องการธาตุเหล็กที่สูงขึ้น เช่น เด็กในวัยเจริญเติบโต หญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร
- การรับประทานอาหารที่มีตัวขัดขวางการดูดธาตุเหล็ก เช่น แคลเซียม ไฟเตท ออกซาเลท
- รับประทานอาหารที่มีวิตามินซีต่ำ เพราะธาตุเหล็กจะดูดซึมได้เมื่อมีอาหารที่มีวิตามินซีสูง

- การมีภาวะสูญเสียเลือดอย่างเรื้อรัง เช่น โรคพยาธิปากขอ โรคแผลในกระเพาะอาหาร การมีเนื้องอกในระบบทางเดินอาหาร หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มีประจำเดือนมาก การคลอดบุตรและการแท้งบุตร

ข้อดีของ IPC ( Eurofer-Iron)

·       Oral Lethal dose ,LD50 ของ IPC สูงกว่า Ferrous sulfate (ปลอดภัยกว่า)

·       อาการข้างเคียงของยาธาตุเหล็ก พบว่า IPC ทำให้ฟันมีคราบสีดำ อาเจียน ท้องผูก อาการ ท้องร่วง น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ferrous sulfate

·       ปฏิกิริยาระหว่างยา  เช่น Calcium, Aluminium hydroxide พบว่ายาเหล่านี้ไม่มีผลต่อการดูดซึม IPC (แต่ ferrous ทั่วไปมีผล)

·       IPC กินพร้อมอาหาร ได้ ไม่มีปัญหาการดูดซึมยา

·       IPC Eurofer กลิ่นหอม รสชาติน่ารับประทานกว่า


งานบริการสารสนเทศทางยา Drug Information Service (DIS) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง 

อ.ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

฿200
จำนวน:
Eurofer ขนาด 120 cc. ราคา 200 บาท 
ค่าจัดส่งคิดตามน้ำหน้ก เช่น 1 ขวด ค่าจัดส่ง 50 บาท กรุณาสอบถามก่อนโอนเงินนะคะ
Visitors: 65,971