วัคซีนรวม หัดหัดเยอรมันคางทูมสุกใส

Mump Measles Rubellar Varicellar Vaccine (MMRV)

ชื่อทางการค้า Priorix tetra

ป้องกัน โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และ อีสุกอีใส

ฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 3 เดือน - 3 ปี

ฉีดครั้งแรก อายุ 1 ปี ขึ้นไป


Visitors: 111,459