วัคซีนไข้เลือดออก

 

-วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

-ไข้เลือดออก เป็นโรคที่ทุกคนรู้จักกันดีมาเป็นระยะเวลายาวนาน และทราบรายละเอียดกันดีว่าเกิดจากการที่ถูกยุงลายกัด 

-อุบัติการณ์การเกิดไข้เลือดออกในประเทศไทย พบว่ายังคงมีจำนวนผู้ป่วยอยู่จำนวนมากถึง 63,310 ราย และมีอัตราการเสียชีวิตร้อยละ 0.1 ในปี พ.ศ.2559 

-ช่วงที่มีการระบาดและพบอัตราการป่วยมากที่สุด คือ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน 

-อาการ : มีไข้สูงเฉียบพลัน อ่อนเพลีย อาเจียนหรืออุจจาระเป็นเลือด มีจุดเลือดออกตามตัว รวมทั้งอาจเกิดภาวะหมดสติและอาจทำให้เสียชีวิตได้ 

 

- วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ชื่อการค้า Dengvaxia  ครอบคลุมเชื้อไวรัสเดงกี่ทั้ง 4 สายพันธุ์ 

- เหมาะสำหรับ อายุ 9-45 ปี  จำนวน 3 เข็ม ห่างกันทุก 6 เดือน

 -วัคซ๊นป้องกันไข้เลือดออก  65.6%  ลดอัตราการป่วยที่มีภาวะเลือดออกรุนแรงได้ 92.9% 

-ไม่พบผลข้างเคียงที่รุนแรงจาการฉีดวัคซ๊น


 ที่มา  : บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน

นางสาว ศศินรีย์ วันเย็น นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานคลังข้อมูลยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ภาพประกอบจาก http://www.thaihealth.or.th

Visitors: 111,460