Dewax ยาละลายขี้หู

ยาละลายขี้หู (Cerumenolytics)

 เป็นกลุ่มสารเคมีที่วงการแพทย์นำมาใช้กำจัดขี้หูกรณีที่มีมากและแห้งแข็งเกินไปจนก่อการอุดตันรูหูจนส่งผลกระทบต่อการได้ยิน โดยตัวยาจะมีกลไกการออกฤทธิ์หลักๆจากทำให้ขี้หูนิ่มและอ่อนตัวจนสามารถเช็ดหรือดูดออกจากรูหูได้ง่าย

แบ่งยาละลายขี้หูออกเป็น 3 หมวดดังนี้

ก. กลุ่มที่มีน้ำเป็นตัวทำละลาย (Water base): เป็นกลุ่มยาที่สามารถละลายน้ำได้ ในสูตรตำรับยามักจะมีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย ตัวอย่างสารออกฤทธิ์/ยาในกลุ่มนี้เช่นยากรดอะซิติก (Acetic acid), เซรูมิเนกซ์ (Cerumenex), คอแลซ (Colace), ไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ (Hydrogen peroxide), โซเดียม ไบคาร์บอเนต (Sodium bicarbonate) และน้ำเกลือ (Sterile saline solution หรือ Normal saline solution; NSS)

ข. กลุ่มที่มีน้ำมันเป็นตัวทำละลาย (Oil base): กลุ่มยาในหมวดนี้จะละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เป็นไขมัน/น้ำมันแต่ไม่ละลายในน้ำ เช่น น้ำมันอัลมอนด์ (Almond oil), น้ำมันถั่วลิสง (Arachis oil) เอียเรกซ์ (Earex = Arachis oil + Almond oil + Rectified camphor oil), น้ำมันมะกอก (Olive oil), น้ำมันแร่หรือลิควิด ปิโตรลาตุ้ม (Minerol oil/Liquid petrolatum)

ค. กลุ่มที่ไม่ใช้น้ำหรือน้ำมันเป็นตัวทำละลาย (ไม่ละลายทั้งในน้ำและในน้ำมัน): เช่น ออแดกซ์ (Audax = Choline salicylate + Glycerine), ดีบรอกซ์ (Debrox = Carbamide peroxide)

อนึ่งเคยมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทำการศึกษาทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยาละลายขี้หูทั้ง 3 หมวดและได้รายงานเป็นข้อสรุปของการศึกษาทดลองไว้ว่า

  • กลุ่มยาที่ละลายในน้ำและกลุ่มยาที่ละลายในน้ำมันสามารถละลายขี้หูโดยมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันไม่มีความแตกต่างมากเท่าใดนัก
  • กลุ่มยาที่ไม่ละลายทั้งในน้ำและในน้ำมันสามารถละลายขี้หูได้มีประสิทธิภาพมากกว่ากลุ่มยาที่ละลายในน้ำมันหรือละลายในน้ำ อีกทั้งไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองในช่องหูของผู้ป่วยอีกด้วย

ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีข้อสรุปหรือการเปรียบเทียบอย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคแต่ละบุคคลอาจมีความเหมาะสมต่อการใช้ยาละลายขี้หูทั้ง 3 หมวดแตกต่างกันออกไป ดังนั้นควรปรึกษาแพทย์และให้แพทย์เป็นผู้คัดกรองว่าควรใช้ยาละลายขี้หูประเภทใดจึงจะปลอดภัยและเหมาะสมที่สุด

ยาละลายขี้หูมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาละลายขี้หู

ยาละลายขี้หูมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ช่วยทำให้ขี้หูนิ่มจนสามารถเช็ด ดึง หรือดูดออกจากรูหูได้ง่าย

ยาละลายขี้หูมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาละลายขี้หูคือ ตัวยาจะทำให้ขี้หูนิ่มและเกิดการหล่อลื่นจากยาละลายขี้หู กรณีที่ขี้หูอุดตันไม่มาก ขี้หูที่สัมผัสกับตัวยาอาจหลุดออกมาได้เอง แต่กรณีที่มีขี้หูอุดตันมาก หลังหยอดยานี้อาจต้องให้แพทย์ใช้เครื่องมือดูดหรือคีบขี้หูออกมา จากกลไกเหล่านี้จึงทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ยาละลายขี้หูมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาละลายขี้หูเป็นยาที่มีลักษณะของสารละลาย (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง รูปแบบยาเตรียม) ที่มีระดับความเข้มข้นของตัวยาแตกต่างกันออกไปแล้วแต่แต่ละสูตรตำรับยา

ยาละลายขี้หูมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ด้วยยาละลายขี้หูมีอยู่หลายสูตรตำรับยา มีความเหมาะสมของการใช้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ที่แตกต่างกันเช่น บางสูตรตำรับฯอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและปลอดภัย ควรให้แพทย์เป็นผู้เลือกชนิดของยาละลายขี้หูและใช้ยาตามคำสั่งแพทย์จะเป็นการดีที่สุด

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาละลายขี้หู ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมหยอดยาละลายขี้หูควรทำอย่างไร?

หากลืมใช้ยาละลายขี้หูสามารถใช้ยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการใช้ยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณการใช้ยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิภาพของการรักษาควรหยอดยาละลายขี้หูตรงตามคำสั่งแพทย์

ยาละลายขี้หูมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

โดยปกติยาละลายขี้หูจะก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ได้น้อยมากด้วยการใช้ในปริมาณที่น้อย เป็นยาใช้เฉพาะที่และจัดเป็นยาใช้ภายนอก แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจพบอาการระคายเคือง แสบ คัน หู รวมถึงอาจพบอาการหูอื้อได้บ้าง ซึ่งอาการเหล่านี้จะหายไปเองภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องมีการรักษา

มีข้อควรระวังการใช้ยาละลายขี้หูอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาละลายขี้หูเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาละลายขี้หูด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

บทความจาก :เภสัชกร อภัย ราษฎรวิจิตร http://haamor.com

฿150
จำนวน:
ราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งค่ะ
Visitors: 65,974