นางตุลา โนนทิง(แกะ)

นางตุลา โนนทิง

หรือที่ใครๆ เรียกว่า...พี่แกะ

ตำแหน่ง...ผู้จัดการ

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 

ผู้ช่วยแพทย์ 

และอื่นๆ อีกมากมาย 

Visitors: 73,561