Nutrinidrink

Nutricia NutriniDrink นิวทริเซีย นิวทรินี่ดริ๊งค์ 

อาหารสูตรสารอาหารครบถ้วนชนิดผง สำหรับเด็กที่รับประทานอาหารได้น้อย หรืออยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการขาดสารอาหาร (อาหารทางการแพทย์)

สำหรับเด็กในช่วง 1 ปีขึ้นไป

ให้พลังงาน 45kcal/30 ml. (ชงน้ำ 150 มล. ต่อ นม 10 ช้อน)

เปอร์เซ็นต์การกระจายพลังงาน โปรตีน/คาร์โบไฮเดรต/ไขมัน = 9/50/41

มีโปรตีน 3.4 กรัม / 100 มล.

มีซูโครสเพียง 3% (ต่อ 100 มล.) และปราศจากแลคโตส

Visitors: 109,729