สเปรย์พ่นปาก ยูเรโกะ

ยูเรโกะ เมาท์ สเปรย์ ( Eureko mouth spray)

เป็นสเปรย์พ่นปาก ที่สามารถลดความเจ็บปวดของแผลร้อนใน


แผลในปากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะแผลร้อนในเท่านั้น ยังหมายถึงแผลร้อนในที่เกิดในเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปากที่มีลักษณะของแผลกระจายทั่วในช่องปากด้วย การใช้ผลิตภัณฑ์ Eureko Mouth Spray จะช่วยลดความเจ็บปวดของแผลร้อนในได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ และยังช่วยทำให้เด็กสามารถกินข้าว หรือดื่มนมได้ นับเป็นการช่วยให้เด็กหายจากโรคได้เร็วขึ้น

฿350
จำนวน:
Visitors: 65,971