วัคซีน

รู้จักและเข้าใจ วัคซีนพื้นฐาน กับ วัคซีนทางเลือก

 

วัคซีนพื้นฐาน และ วัคซีนทางเลือก ล้วนมีประโยชน์ และมีความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันลูกน้อยจากโรคภัยต่างๆ เนื่องจากลูกน้อยจะมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคร้ายแรงที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ถึงชีวิต แต่วัคซีนพื้นฐาน และ วัคซีนทางเลือก มีข้อแตกต่างในแง่ของคุณสมบัติ และราคาค่าใช้จ่าย โดยขึ้นกับคำแนะนำของกุมารแพทย์ และความคิดเห็นจากคุณพ่อคุณแม่

 

วัคซีนพื้นฐาน เป็นวัคซีนที่ทางภาครัฐให้บริการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณพ่อคุณแม่จึงพาลูกไปรับในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งได้ฟรี รวมถึงสถานพยาบาลเอกชน คลินิกบางแห่ง แต่จะมีค่าใช้จ่ายในราคาแตกต่างกันไป

 

วัคซีนทางเลือก มีประโยชน์ในการป้องกันโรคที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและชีวิตลูกน้อยได้หลากหลาย และวัคซีนทางเลือกยังเป็นวัคซีนรวมเพื่อความสะดวก ไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้ง แต่เป็นวัคซีนที่ทางภาครัฐยังไม่มีให้บริการและอยู่นอกเหนือจากที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เนื่องจากงบประมาณของภาครัฐมีจำกัด คุณพ่อคุณแม่จึงต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายเอง หากต้องการให้ลูกได้รับวัคซีนทางเลือก โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาให้ลูกได้รับวัคซีนเพิ่มเติมได้

 

 • 162236783_1185965818500776_4496813993638375649_n.jpg
  ตารางการให้วัคซีน อภิ-มน คลินิก อายุ วัคซีน แรกเกิด วัคซีนป้องกันวัณโรค วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี ครั้งที่ 1 2 เดือน วัคซ...

 • 46741_002.jpg
  วัคซีนป้องกันโรคไอพีดีเรียบเรียงโดย ภญ.ผศ.ดร.จุรีย์ เจริญธีรบูรณ์โรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสเป็นโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียได้หลายชนิด แต่ที่พบบ่อยคือเชื้อ Streptococcus pneumoniae ซึ่งเป็น...

 • 32736.jpg
  วัคซ๊นป้องกันไข้หวัดใหญ่ 7 กลุ่มเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่ ชนิดรุนแรง 1.ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง มะเร็งที่ก...

 • 556000005761301.jpg
  วัคซีนป้องกันโรคลำไส้อักเสบ เนื่องจากไวรัสโรต้าระบาดวิทยาไวรัสโรต้าซึ่งมีหลายสิบสายพันธุ์เป็นสาเหตุของโรคลำไส้อักเสบเฉียบพลันซึ่งพบได้บ่อยที่สุดในทารกและเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี กลุ่มอ...

 • New_Year_Campaign_15-21_Janคอร์สวัคซีนสำหรับเด็กอายุ_6-12_เดือน_จำนวน_3_เข็ม___8_390.jpg
  วัคซีนรวม 6 โรควัคซีนรวม 6 โรคมีประโยชน์อย่างไร ?1. มีประสิทธิภาพดี ในการสร้างภูมิต้านทาน ต่อ 6 โรคสำคัญ ได้แก่ คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก ตับอักเสบบี โปลิโอ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบจา...

 • lpojo.jpg
  วัคซีนอีสุกอีใสวัคซีนอีสุกอีใสเป็นวัคซีนผงแห้งที่เตรียมมาจากเชื้อไวรัสอีสุกอีใสซึ่งยังมีชีวิตแต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลง ใช้ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ฉีดสองครั้งห...

 • viral.jpg
  วัคซีนตับอักเสบเอวัคซีนตับอักเสบเอจัดเป็นวัคซีนเผื่อเลือกที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถใช้ได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยฉีดเข้าบริเวณกล้ามเนื้อจำนวนสองครั้งห...

 • image_20140523024833.jpg
  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกโรคมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคมะเร็งที่เกิดบ่อยที่สุดของคุณสุภาพสตรี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ การรักษาโรคมะเร็งปากมดลูกจะได้ผลดีเมื่อสามารถค้น...

 • vaccine.gif
  วัคซีนฮิบ...จำเป็นแค่ไหนสำหรับเด็กไทยโรคติดเชื้อฮิบ โรคฮิบเกิดจากการติดเชื้อฮีโมฟิลุสอินฟลูเอนเซชนิดบี ซึ่งจะพบบ่อยมากในเด็กอายุ 2 เดือนถึง 5 ปี ทำให้เกิดโรคที่สำคัญหลา...

 • je.gif
  โรคไข้สมองอักเสบเจอีเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี โดยมียุงรำคาญเป็นพาหะนำโรคจากสัตว์ (ที่สำคัญคือหมู) ที่มีเชื้อมาสู่คน ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสนี้ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ ม...

 • girl-getting-vaccine-injection-istock.png
  วัคซีนรวมปองกันโรคไวรัสตับอักเสบเอและบี (HepA/ HepB)ชื่อวัคซีน : Twinrixใชในผูใหญ อายุ > 18 ปี ที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกัน ฉีด 3 เข็ม เมื่อ 0, 1 และ 6 เดือนข้อดี : 1.เจ็บน้อยครั...

 • 1051_1.jpg
  วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ Bเชื้อไวรัสตับอักเสบ B สามารถทำให้เกิดโรคที่ร้ายแรงแก่ผู้ได้รับเชื้อดังต่อไปนี้ระยะเฉียบพลัน [ Acute ] อาจทำให้เกิดตับอักเสบ เบื่ออาหาร ท้องร่วงและอาเจี...

 • 000507.jpg
  วัคซีนป้องกันโรค หัด หัดเยอรมัน คางทูมหัด [Measle] ซึ่งทำให้เกิดไข้ ผื่น จาม น้ำมูกไหล ระคายตาและอาจทำให้เกิดหูชั้นกลางอักเสบ ปอดบวนและชักหัดเยอรมัน [Rubella] ทำให้เกิดไข้ ผื่นและข...

 • 332_1-min-450x299.jpg
  Mump Measles Rubellar Varicellar Vaccine (MMRV)ชื่อทางการค้า Priorix tetraป้องกัน โรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม และ อีสุกอีใสฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 3 เดือน - 3 ปีฉีดครั้งแรก อายุ 1 ปี ขึ้น...

 • thaihealth_c_efjlpstuvx14.jpg
  -วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก-ไข้เลือดออก เป็นโรคที่ทุกคนรู้จักกันดีมาเป็นระยะเวลายาวนาน และทราบรายละเอียดกันดีว่าเกิดจากการที่ถูกยุงลายกัด-อุบัติการณ์การเกิดไข้เลือดออกในประเทศไทย พบว...
Visitors: 109,728