โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพอภิ-มน คลินิก

โปรแกรม A  ตรวจสุขภาพทั่วไป ( 1300 บาท )

โปรแกรม B ตรวจสุขภาพอย่างละเอียด  (4,000 บาท)

โปรแกรม C ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ( 1,500 บาท)

โปรแกรม D ตรวจสุขภาพคุณแม่เริ่มตั้งครรภ์( Lab I ) (คุณแม่1500 บาท,คุณพ่อ 900 บาท)

โปรแกรม E ตรวจสุขภาพคุณแม่ก่อนคลอด( Lab II) ( 950 บาท)

 

รายการตรวจ

A

B

C

D

E

1. ความสมบูรณ์เม็ดเลือด (CBC)

ü 

ü 

ü 

ü 

ü 

2. น้ำตาลในเลือด (Blood Sugar)

ü 

ü 

 

 

 

3.  ไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride,HDL,LDL)

ü 

ü 

 

 

 

4. การทำงานของไต (BUN, Creatinine)

ü 

ü 

 

 

 

5.การทำงานของตับ (SGOT, SGPT, ALPK)

ü 

ü 

 

 

 

6. ปัสสาวะ (UA)

ü 

ü 

 

ü 

 

7. โรคเก๊าท์ (Uric acid)

ü 

ü 

 

 

 

8.สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)

 

ü 

 

 

 

9.สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)

 

ü 

 

 

 

10.สารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)

 

ü 

 

 

 

11. สารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125) เฉพาะผู้หญิง

 

ü 

 

 

 

12.สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)เฉพาะผู้ชาย

 

ü 

 

 

 

13.เอ็กซเรย์ปอด

 

ü 

 

 

 

14.คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

ü 

 

 

 

15.หมู่เลือด (ABO , Rh )

 

 

ü 

ü 

 

16. เชื้อไวรัสเอดส์ (Anti-HIV)

 

ü 

ü 

ü 

ü 

17. ไวรัสตับอักเสบชนิดบี (HBsAg)

 

ü 

ü 

ü 

ü 

18. เชื้อซิฟิลิส (VDRL/TPHA)

 

 

ü 

ü 

ü 

19. พาหะธาลัสซีเมีย ( OF, DCIP )

 

 

ü 

ü 

 

20. โรคธาลัสซีเมีย (Hb typing)

 

 

ü 

 

 

21.คัดกรองเบาหวานแรกเริ่ม (50 gm GST)(300บ)    

กินน้ำตาล 50 กรัม ตรวจน้ำตาลในเลือด 1 ชั่วโมง

22.ภาวะเบาหวานในคนท้อง(100 gm OGTT) (600บ)    

กินน้ำตาล 100 กรัม ตรวจน้ำตาลในเลือด 4 ชั่วโมง

 

หมายเหตุ : กรณีตรวจเบาหวาน ไขมันในเลือด กรุณางดน้ำและอาหาร 6 ชั่วโมงก่อนเจาะเลือดค่ะ

ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาสอบถามที่คลินิกค่ะ

Visitors: 109,729