ตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต

อภิ-มน คลินิก บริการตรวจสุขภาพทำประกันชีวิต อาทิเช่น

-ตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

-ตรวจร่างกาย และ เขียนใบเครมประกัน

-ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ

-ตรวจ BPO , BPD Visitors: 109,728